IV. susret duhovnih zvanja jajačkog kraja

Danas jajački kraj ukupno broji sedamdesetdvije Bogu posvećene osobe koja su porijeklom iz toga kraja.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=710