„Dječje ljeto“ u Sivši

Djeca i roditelji su oduševljeni programom koji se prvi puta održao na području Usorskog dekanata, a u organizaciji mjesnog bratstva FRAMA-e u Sivši.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=685