Duhovna obnova u Gromiljaku

Na susretu za prijatelje i simpatizere Maloga Isusa u Gromiljaku sudjelovalo je 40-tak sudionika, a predslavitelj Euharistije i voditelj duhovne obnove bio je preč. Žarko Vladislav Ošap.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=524