Novi broj “Vijesti”, glasila HKVRPP-a

Crkva računa na redovništvo – poruka koju u glasilu prenosi apostolski nuncij za Republiku Hrvatsku nadbiskup Alessandro D’Errico.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=497