O Godini vjere, 2012./2013.

Mons. Nikola Eterović, generalni tajnik Biskupske sinode

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=413