Redovnički dani u Zagrebu na temu "Važnost i uloga žene u prenošenju vjere"

U punini objave u Novom zavjetu žena je dobila mjesto u ljudskom životu koje joj pripada prema Božjem promislu rekao je predavač o. Stipe Jurič, OP.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=388