Novo sjedište provincijalne uprave milosrdnica Provincije Majke Divne - Sarajevo

Sjedište Provincijalne uprave premješteno je iz samostana u Sarajevu Abdićeva 10, u samostan Dobrinjska 103 na Ilidži (Stup) u Sarajevu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=333