Osnivanje ustanova posvećenoga života uz prethodno pismeno odobrenje Svete Stolice

"Dijecezanski biskupi mogu, svaki na svojem području, službenom odlukom valjano osnovati ustanove posvećenoga života, uz prethodno pismeno odobrenje Svete Stolice."

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2834