Fra Lovrina Mlada nedjelja i izložba slika na Plehanu

Župnik fra Joso Oršolić, uz domaćeg župnika i gvardijana fra Antu Tomasa, vikara fra Jozu Gogića i fra Ivana Ćurića predvodio je svečano misno slavlje.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2781