Molitveno-odgojni seminar za djevojke 8. i 9. razreda u Međugorju

Na seminaru je sudjelovalo 45 sudionica, a vodile su ga Školske sestre franjevke hercegovačke provincije: s. Matija Pačar i s. Arkanđela Jurčević.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2662