Opći Sabor Salezijanaca započeo u Torinu

Sabornici predstavljaju ukupno 134 zemlje svijeta. Hrvatsku salezijansku provinciju predstavljaju don Tihomir Šutalo, provincijal, i brat Domagoj Bešlić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2638