Humanitarni koncert i prodajna izložba za školovanje djece Stadlerova Egipata

Prigodnu riječ uputio je kardinal Puljić te zahvalio sestrama Služavkama Malog Isusa na organizaciji i djeci na sudjelovanju te posebno Klapi „Sv. Juraj“.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2574