Adventski dječji kalendar

Sadržaj kalendara ima cilj potaknuti djecu, ali i cijelu obitelj, da svakog dana učine barem jedno djelo ljubavi za Isusa u bližnjemu i tako se pripreme za Božić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2559