Slavlje dijamantnog jubileja fra Petra Krasića u Masnoj Luci

Slavljenik fra Petar je izrekao svoje zahvalu dragom Bogu za sve darove koje mu je podario u 60 godina služenja oltaru i narodu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2192