Oblačenje postulanata Bosne Srebrene u Banjoj Luci

Ovogodišnji novaci: Spomenko Hričak (Banja Luka); Tonči Šarić (Bila-Livno); Matej Juričević (Uskoplje); Dario Laštro (Busovača); Tomislav Vidović (Bugojno).

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2145