Proslava naslovnika ŠSF Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina

Euharistijsko slavlje je predslavio mons. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH u nazočnosti sestra zajednice na Bjelavama 85 i Bjelavama 43.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1844