Redovnički dan u BiH – "Redovnici i redovnice u službi pomirenja"

Prvo predavanje održat će fra Mijo Džolan, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, a drugo predavanje doc. dr. sc. Arta Dodaj sa Studija psihologije FF-a u Mostaru.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1833