Mjesečna duhovna obnova za redovnice u Sarajevu

Promišljanje na temu “Duhovni rast” izložio je o. Antonio – Mario Čirko, OCD, a na duhovnoj obnovi sudjelovalo je 70-ak redovnica.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1755