Božićno čestitanje u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu

Čestitku nadbiskupu metropoliti vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću uime svih uputio je provincijal Franjevačke provincija Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1703