Duhovna obnova redovnica u Sarajevu

Duhovna obnova održana je u organizaciji Školskih sestara franjevki Bosansko hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, a promišljanje je izložio fra Ivan Šarčević.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1670