"Tražiti Božje lice" - apostolska konstitucija pape Franje

U dokumentu se daju precizne upute za kontemplativni život: izgradnja, molitva i sakramenti, bratski život, autonomija i klauzura, rad i askeza te, na kraju, šutnja.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1595