XI. susret biskupa BK BiH s članovima Konferencije VRPP BiH

Biskupi su sa zanimanjem saslušali osvrt provincijalnih poglavara i poglavarica o nedavno završenoj Godini posvećenog života i raznim poduzetim aktivnostima.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1531