Fra Jozo Marinčić novi provincijalni ministar Bosne Srebrene

Na provincijskom kapitulu za novog provincijalnog ministra izabran je fra Jozo Marinčić, koji je do sada vršio službu definitora i ekonoma Provincije.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1515