Aplikacija OREMUS – Molimo jedni za druge

Na aplikaciji su radili programeri Ana Krešić (OFS), Ante Krešić te Dražen Alpeza (OFS). Dizajn je riješio Marin Musa, a ideju je dao fra Josip Vlašić, duhovni asistent.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1488