Održan molitveno-odgojni seminar za djevojke 8. i 9. razreda

Tema seminara u Bugojnu bila je "Effata - to će reći: Otvori se!", a animatorica s. Ines Vujica u suradnji sa s. Ljubicom Stjepanović i s. Ivom Klarić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1428