Početak nove akademske godine na Franjevačkoj teologiji na Nedžarićima

U akademskoj godini 2015./2016. na Franjevačkoj teologiji (afilirana zagrebačkom KBF-u) službeno počinje bolonjski model studijskog programa.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1350