Diplomirala s. Maja Ivković, ŠSF na Papinskom sveučilištu Gregoriana

Diplomski rad na temu „Zapadni čovjek između kulture života i kulture smrti” napisala je s. Maja pod vodstvom prof. Jana Dačoka, SJ.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1291