Susret franjevačkih postulanata Bosne Srebrene i Hercegovačke provincije

Za vrijeme euharistijskog slavlja u postulaturu je primljeno deset novih kandidata, a među njima i dva sjemeništarca Hercegovačke franjevačke provincije.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1086