Nasljedovati Krista u posvećenom životu

Posvećeni život: osobit znak otajstva otkupljenja.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1084