Na Grbavici proslavljen zaštitnik župe kojom upravljaju Isusovci

Na blagdan sv. misu u 10,30 predslavio je o. Vinko Maslač, a večernju Euharistiju predslavio je fra Mato Dragičević, tajnik Hercegovačke franjevačke provincije.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1042